Anne Machiel Open Vizier

Activiteiten

 • Inlevend waarnemen voor leerkrachten en ouders (op elke gewenste locatie)
 • Coaching (individueel en groepen)
 • Begeleiding intervisie
 • Teamontwikkeling rond ervaringsleren
 • Talent- en teamontwikkeling
 • Coaching leidinggevenden in visie- en beleidsvorming
 • Begeleiding teams en individuele leerkrachten in vakontwikkeling en onderzoek
 • Pedagogisch advies
 • Begeleiding inhoudelijke verdieping van teams in het onderwijs
 • Begeleiding van onderwijskundige vraagstukken
 • Begeleiding begeleiders, therapeuten en ouders
 • Begeleiding van besturen van scholen
 • Begeleiding bedrijven, die diensten en producten genereren waarmee ze een sterke persoonlijke band hebben, zoals o.a. in de landbouw
 • Tot stand brengen van een professionele cultuur
 • Het verzorgen van voordrachten, workshops en studiedagen
 • Interim- en ontwikkelingsmanagement

Hulpmiddelen

 • beweging en rollenspel
 • geïntegreerd clownswerk